Historiska boräntor

Dela

Just nu är boräntorna låga i Sverige eftersom styrräntan har nått bottennivåer, men det har inte alltid varit så. Vi ska därför här på boräntan.se titta lite närmare på hur den historiska boräntan har sett ut under de senaste 10 åren så att du får en bild av vilken nivå boräntan kan hamna på i framtiden.

Historisk boränta

År 2002 hade vi en relativt hög boränta i Sverige. Den bundna 12-årsräntan låg runt 7 % och den rörliga boräntan runt 6 %. Tre år senare hamnade boräntan ungefär på dagens nivåer, den bundna 12-årsräntan hamnade på drygt 4 %, 5-årsräntan på cirka 3.5 % och den rörliga boräntan hamnade under 3 %. Efter 2005 började boräntan sakta stiga igen för att 2008 hamna på ungefär samma nivå som 2002.

Under de tre följande åren var boräntorna relativt svajiga och gick upp och ner för att från 2011 fram till idag sjunka till 3 % när det gäller den rörliga boräntan och runt 4 % för 5-årsräntan. I skrivande stund tror många experter och ekonomer att boräntan snart kommer att börja stiga igen, så om du ska ta ett bolån och vill binda din ränta är det hög tid att göra det nu.

Högsta räntan i Sveriges historia

1992 är ett historiskt år i Sverige, men inte i positiv bemärkelse. Hösten 1992 tryckte riksbanken upp styrräntan till 500 % i sina försök att bevara den fasta svenska kronkursen, vilket naturligtvis misslyckades. Boräntan hamnade förvisso inte på några 500 %, men när den var som högst under dessa kristider låg den rörliga boräntan på 24 %. Tack och lov varade det inte så länge men det tog ändå ganska lång tid tills boräntorna hamnade på en acceptabel nivå igen.

Intressanta länkar om  historiska räntor: