Amortering

Dela

När du har jämfört boräntor och bestämt dig för vilket bolån du ska ta är det dags att bestämma hur du ska amortera. Hur du amorterar påverkar nämligen också hur mycket du får betala för din boränta på lång sikt.

Bolån utan amortering

Om du väljer att ta ett bolån utan att amortera får du naturligtvis en lägre kostnad per månad på kort sikt, men förlorar på det på lång sikt. Eftersom ditt bolån inte minskar kommer inte heller dina utgifter för boräntan att minska, vilket inte är så bra om du är ute efter att få låga räntekostnader. Trots det är det många som under de första åren väljer att bara betala för boräntan, i alla fall de som inte har så stora marginaler men som ända vill köpa en bostad.

Annuitetslån

Om du har möjlighet att ta ett annuitetslån är det betydligt bättre än att inte amortera alls. När du tar ett annuitetslån betalar du ett fastställt belopp varje månad där både boränta och amortering ingår. Det här innebär att du betalar mest i boränta i början men med åren när lånet börjar sjunka sjunker även ränteutgifterna vilket gör att du kommer att amortera i allt snabbare takt. Ett annuitetslån är ett bra alternativ för den som vill ha koll på sina utgifter och som vill kunna planera sin ekonomi.  Dessutom är det en trygghet att ha ett annuitetslån om man har en rörlig boränta så att man inte blir ruinerad om boräntan skulle gå upp rejält.

Rak amortering

Ur räntesynpunkt är en rak amortering det allra bästa alternativet. När du tar ett bolån med en rak amortering amorterar du exakt lika mycket varje månad oavsett ränteläge. Det här gör att ditt lån sjunker riktigt snabbt och därför sjunker också dina boränteutgifter mycket snabbt. Nackdelen med en rak amortering är att det kan bli mycket dyrt för dig om boräntan går upp rejält.